Hva vil vi OPPNÅ?

Hovedtemaet Trenden skal snus er gjeldende i ett år. Arbeidet med dette skal være høyt prioritert både i Ptil og industrien de neste månedene.

Vi forventer at næringen legger ned stor innsats i dette arbeidet.
     
I løpet av 2017 vil Ptil gjennomføre en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid for å snu en bekymringsfull utvikling.
     
Effekten av innsatsen skal overvåkes og måles, både underveis og etterpå. Noen resultater av satsingen kan være raske å oppnå, andre vil det ta lenger tid å se effekten av.
 
arbeider-ny-2
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10