TRENDEN SKAL SNUS

Tre spissinger

PARTSSAMARBEID

ROBUSTHET

STANDARDISERING

Bakgrunn

Sommeren 1966 startet den aller første leteboringen på norsk sokkel. Det var en milepæl i norsk oljehistorie - og starten på en 50 år lang fortelling om oppturer og nedturer, jubel og katastrofe, tøffe tak og modige beslutninger.

Sikkerhet går som en rød tråd gjennom alle disse årene. Utviklingen har siden 1966 gått stadig framover, og det er ikke tvil om at Norge har oppnådd et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Suksessen har vært tuftet på ansvarlighet, kunnskapsutvikling, regelverksutvikling og læring fra alvorlige hendelser. Formelen omfatter også ansvarlighet og partenes felles ambisjon om kontinuerlig forbedring.

Men fem tiår etter at oljeeventyret startet, står næringen i dag overfor viktige utfordringer innenfor sikkerhet. På flere områder går utviklingen i feil retning.

For å få sikkerhetsutviklingen tilbake i rett spor, lanserer Ptil et Hovedtema for 2017 kalt Trenden skal snus.

Målet med satsingen er å påvirke næringen og oppnå synlige og målbare resultater.

TRE SPISSINGER
Ptil har valgt å spisse arbeidet med Hovedtema 2017 mot tre definerte områder: Partssamarbeid, robusthet og standardisering.

 
Se video om bakgrunnen for hvorfor Trenden skal snus er valgt som Ptils Hovedtema i 2017.
sp050234
1960- og -70-tallet: I starten dominerte utenlandsk kompetanse i Norge. Etter hvert ble oljenæringen fornorsket, og cowboy-kulturen forsvant. Photo: NTB Scanpix
Norsk sikkerhetshistorie skrives hver dag
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10