Robust utforming av brønner

boring
Hvordan sikrer operatørene robuste brønner? Relevant studie gir en oversikt over de viktigste tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementene i brønntilvirkningsprosessen.
Erfaring fra flere brønnkontrollhendelser, som Deepwater Horizon-ulykken i 2010 og Montara i 2009, viser at mangelfull oppmerksomhet på robust brønndesign og brønnintegritet kan gi økt risiko for storulykker. Gasslekkasjen på Gullfaks C i 2010 og Snorre A i 2004 understreker at dette er en aktuell problemstilling også på norsk sokkel.
 
- I perioden 2012-2013 registrerte vi en økende andel samtykkesøknader for boring av brønner med tegn til manglende robusthet i brønndesign, forteller Monica Ovesen, fagleder for boring og brønn i Ptil.
 
- Dette, sammen med det økte fokuset på avlastningsboring, gjorde at vi ønsket å se nærmere på forhold og utfordringer knyttet til robust brønndesign på norsk sokkel.
 
Målet med studien var å etablere en oversikt over hvordan operatørene planlegger og konstruerer brønner. Studien er utført på oppdrag av Ptil, og baserer seg på intervjuer av åtte operatørselskaper. Boreentreprenører har ikke deltatt i studien.
 
- Innholdet er svært relevant med tanke på Hovedtema 2017 – Trenden skal snus, hvor robusthet er en sentral utfordring, sier Ovesen.
 
Samspill
Studien gir en oversikt over de viktigste elementene for å oppnå tilstrekkelig robusthet knyttet til risiko for storulykke.
 
- De overordnede resultatene viser at det er samspillet mellom de tekniske, operasjonelle og organisatorisk elementene som er det viktigste for å oppnå robuste brønner, sier Ovesen.
 
 Last ned: Robust uforming av brønner (PDF)
 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10