Risikoforståelse

Å identifisere, forstå og styre risiko er avgjørende i arbeidet med å forebygge ulykker i petroleumsvirksomheten. Dette var blant temaene som ble diskutert på Ptils Topplederkonferanse i november 2016.

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10