Partssamarbeid

Det økte presset på partssamarbeidet i petroleumsnæringen var ett av temaene som ble diskutert på Ptils Topplederkonferanse i november 2016.
- Norsk sokkel er anerkjent for et høyt sikkerhetsnivå, og en viktig grunn er det tette samarbeidet mellom myndigheter, operatører, leverandører, tillitsvalgte og verneapparat, sa Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil til de omlag120 topplederne som var samlet til diskusjon om de alvorlige sikkerhetsutfordringene bransjen står ovenfor.

Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør i Ptil, pekte i sin innledning på at partssamarbeidet er under press, og at tilsynet derfor er bekymret.

- Den norske modellen er ikke selvsagt. Det er vesentlig å få partssamarbeidet til å fungere. Det er viktig at dere tar det med dere til deres selskap og organisasjon på alle nivåer, og sier at nå må vi ha en dugnad for å få partssamarbeidet til å fungere.

Partssamarbeid er derfor en av tre spissinger under Ptils Hovedtema 2017.

Shells toppsjef i Norge, Tor Arnesen, la ikke skjul på at partssamarbeid kan være en utfordring.

- Det er viktig, men samtidig krevende å få til gode prosesser hvor man oppnår både følt og reell medvirkning i tider som er krevende, innrømmet han.

Representantene fra arbeidstakersiden var imidlertid tydelige på at partssamarbeidet er under press.

- Vi ser en gryende motløshet hos våre kolleger og operative ledere fordi de ikke blir lyttet til. Dere skal vite at alle er klare til å bidra, men vi opplever at toppledelsen ikke lenger tar hensyn til gode forslag som blir fremmet, sa Peter A. Hansen, koordinerende hovedverneombud i Statoil.

Roy Erling Furre i Safe mente på sin side at selskapenes fokus på lederstrategier med hard HR-ledelse og målstyring gjør at verneombud og tillitsvalgte blir nøytraliserte.

- Få arbeidstakerne med på laget, vi er ikke motstandere. Vi skal samarbeide om de målene vi har i petroleumsindustrien her i Norge. Jeg har tro på at vi sammen kan gjøre en formidabel jobb, sa Sigbjørn Lundal, koordinerende hovedverneombud i Schlumberger.

Tillit
- Samarbeidsmodellen i Norge er en styrke, har vært en styrke og skal være en styrke i tiden som kommer, for å sikre et best mulig sikkerhetsarbeid sammen. Det fordrer dialog og åpenhet, involvering og gjensidig tillit, sa Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Statoil.

- Tillit er mitt favorittord, repliserte Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

- Måten det skrives på er det samme som det oppleves. Tillit er det samme om man leser ordet forlengs eller baklengs. Det skal gå begge veier.

 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10