Oppsummering Topplederkonferansen

Lederne innen olje og gass samlet seg i Stavanger under Topplederkonferansen 29. november for å diskutere de alvorlige sikkerhetsutfordringene bransjen står ovenfor. For å få utviklingen tilbake i riktig spor, lanserte Ptil sitt Hovedtema for 2017 - Trenden skal snus.
- Det er behov for å ta aksjon, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold under lanseringen på Topplederkonferansen.

- Vi ser alvorlige brønnkontrollhendelser, alvorlige gasslekkasjer og alvorlige personskader. Trenden skal snus nå. Vi har behov for å få til forbedringer, slik at vi unngår nye ulykker, skader og sykdom.

Godt mottatt av partene
- Jeg er sikker på at hvis vi tar tak i situasjonen sammen, skal vi klare å snu trenden, sa Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Han fikk støtte fra kollega og konserndirektør Arne Sigve Nylund:

- Jeg har ingen problemer med å stille meg bak ambisjonen om at trenden skal snus. Det skal vi gi vårt bidrag til i tiden som kommer.

- Jeg synes at Trenden skal snus er et proaktivt grep for å gjøre noe før det blir for alvorlig, supplerte Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

For han er fokuset enkelt:

- Det er bare én ting som er viktig. Det er at alle våre ansatte og alle våre kontraktører, kan gå hjem like hele, like trygge og like sikre som da de kom på jobb. Kan de ikke det, spiller resten liten rolle.

Lang vei å gå
Også arbeidstakersiden sa seg fornøyd med satsingen, men pekte samtidig på at det skal mer til.

- Jeg er glad for at Ptil setter søkelyset på disse tingene, men det er nok en lang vei igjen for å klare å snu trenden, sa Roy Erling Furre, 2. nestleder i Safe.

- Det er altfor mange tunge kamper som pågår midt oppi kostnadskuttene og nedbemanningene, som gjør at det blir vanskelig å få til en snuoperasjon. Mange av de som skulle ha jobbet med HMS, jobber nå med omstillinger og kostnadskutt og har lite ressurser til HMS. Det bekymrer.

Sigbjørn Lundal, koordinerende hovedverneombud i Schlumberger, deler Furres bekymring.

- Vi ser endringer som går for hurtig, og en ledelse som tror at arbeidstakermedvirkning er en belastning i en tid der endringsprosessene og effektivitetskravene er formidable. Vi må snu tankegangen om at det er for tidkrevende å ta med seg de ansatte på råd, for de er jo en fantastisk ressurs, understreket han.


 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10