Fagdag om varsling

Fagdagen holdes i Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger.
Fagdagen holdes i Petroleumstilsynets lokaler i Stavanger.
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterer til en egen fagdag om varsling 31. mai 2017.
Varsler og bekymringsmeldinger gir indikasjoner på en negativ utvikling innen partssamarbeidet. Vi har sett en økning i slike varsler det siste året.

Partssamarbeid er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et godt partssamarbeid forutsetter tillit mellom partene. Varslingsinstituttet er en sentral del av dette.

Partssamarbeid er blant områdene vi setter særlig søkelys på under Hovedtema 2017 - Trenden skal snus.

Sett av datoen. Mer informasjon og program kommer.

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10