Bred innsats for Trendens skal snus

Tilsynsdirektør Ingvill H. Foss
Tilsynsdirektør Ingvill H. Foss
Arbeidet med hovedtema 2017 – Trenden skal snus – er godt i gang. I løpet av våren har Ptil hatt mange møter med næringen, hvor vi har forklart bakgrunnen for hovedtemaet og uttrykt våre forventninger til arbeidet med de tre spissingene partssamarbeid, robusthet og standardisering.
Trenden skal snus har vært tema på alle statusmøtene med selskapene, og i møter med de sentrale arbeidsgiverorganisasjonene, fagforeningene, bransjefora og viktige instanser som KHVO-forum (KHVO - koordinerende hovedverneombud).
 
- Det har vært konstruktive og viktige diskusjoner. Vi opplever at det er bred enighet om at partssamarbeid, standardisering og robusthet er viktige elementer i det norske sikkerhetsregimet, forteller tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i Ptil.
 
-  Tilbakemeldingen er at Trenden skal snus bidrar til økt bevissthet. Det er satt i gang mange nyttige diskusjoner, både i enkeltselskap, i samarbeidsfora og på bransjenivå. Flere selskaper erkjenner at de har noe å jobbe med, og noen har allerede gode konkrete tiltak på gang.
 
- Ptil vil i løpet av året gjennomføre en rekke tilsynsaktiviteter med kobling til Trenden skal snus. Dette arbeidet er i gang, og vi har allerede gjennomført flere ulike aktiviteter både innenfor partssamarbeid, robusthet og standardisering, sier Foss.
 
Her kan du kan lese mer om bakgrunnen for Trenden skal snus – og de tre spissingene partssamarbeid, robusthet og standardisering.
 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10