Bakgrunn for Trenden skal snus

Utviklingen de to siste årene har vært preget av sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. En omfattende dugnadsinnsats fra hele bransjen må til for å snu trenden. Se video om bakgrunnen for hvorfor Ptil har valgt Trenden skal snus som Hovedtema i 2017.

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10