Kan vi ivareta et godt arbeidsmiljø ved krevende omstillinger i petroleums- og verftsindustrien?

rnnp7
Ptil, Arbeidstilsynet og NAV inviterer til halvdagsseminar 25. april 2017 i Stavanger
Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV arrangerer i samarbeid et halvdagsseminar om arbeidsmiljø og HMS/IA-utfordringer knyttet til omstilling i petroleumsnæringen og verftsindustrien.

Stami, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og NAV vil bidra med sine erfaringer. I tillegg vil representanter fra bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, tillitsmannsapparat og arbeidsgiver, med bakgrunn i sine respektive roller og ansvarsområder, formidle sine erfaringer med å ivareta et godt arbeidsmiljø under omstillingsprosesser.

Målgruppe: verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenestepersonell, ledelse, arbeidstakere.

Tid: Tirsdag 25. april 2017 kl. 11.30 - 15.45
Sted: Petroleumstilsynets lokaler, Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger

Arrangementet er gratis.

Påmelding (frist 21.04.17)

Last ned program (PDF)

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10