Dialogmøte - status og signaler

sss-banner
Ptil ser tilbake på sikkerhetsåret 2016 og vurderer utfordringene i virksomheten på kort og mellomlang sikt.
Tid: Torsdag 23. februar 2017 fra 13.30 – 15.30
Sted: Petroleumstilsynet, kantinen. Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger

Kaffe og kaker fra 13.30.

Arrangementet er åpent for næringen, mediene og andre interesserte.

Ingen påmelding, vi håper å få plass til alle.

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å hente parkeringstillatelse i resepsjonen.
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10