Norsk sikkerhetshistorie skrives hver dag

Næringen endres og utfordres. Presset øker. De to siste årene har vært preget av alvorlige hendelser og sikkerhetsmessige utfordringer. I 2017 skal utviklingen snus – med Ptil som pådriver og næringen som utøver.
trenden  skal snus

Vi har 50 års oljehistorie bak oss. Men hvordan vil neste kapittel av sikkerhetshistorien se ut? Gikk utviklingen i feil retning? Eller klarte vi å snu den bekymringsfulle utviklingen vi har sett de to siste årene? Les mer

platform-forside-bilde01
1966: Ocean Traveler starter boringen av den aller første letebrønnen på norsk sokkel. Resten er oljehistorie.

PARTSSAMARBEID

Partssamarbeid er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et godt partssamarbeid forutsetter tillit mellom partene.
Les mer

ROBUSTHET

Presset på næringen innebærer at selskapene leter etter nye løsninger. Dette kan innebære forenklinger og reduserte utgifter, men også bidra til større usikkerhet og svekket robusthet.
Les mer

STANDARDISERING

Petroleumsnæringen i Norge er langt framme når det gjelder standardisering og bruk av standarder. Standardene utgjør normgrunnlaget som det funksjonelle regelverket er tuftet på.
Les mer
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10